Riksdagens skrivelse
RSk
11
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
RP 28/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019 (RP 28/2019 rd). 
Utskottsbehandling
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 5/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2019: 
III tilläggsbudgeten för 2019
 
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
-443 000 000
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
-361 000 000
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag
-361 000 000
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
118 000 000
01.
Mervärdesskatt, tillägg
126 000 000
03.
Apoteksskatt, avdrag
-8 000 000
08.
Punktskatter
-225 000 000
01.
Punktskatt på tobak, avdrag
-160 000 000
07.
Energiskatter, avdrag
-65 000 000
10.
Övriga skatter
25 000 000
05.
Överlåtelseskatt, tillägg
25 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
678 006 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
678 006 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg
678 006 000
Inkomstposternas totalbelopp:
235 006 000
ANSLAG
Huvudtitel 28
euro
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
235 006 000
80.
Överföringar till landskapet Åland
-1 994 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag
-1 994 000
90.
Stöd till kommunerna
237 000 000
30.
Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg
237 000 000
Anslagens totalbelopp:
235 006 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av 361 000 000 euro. 
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.
Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 126 000 000 euro. 
03.
Apoteksskatt
Under momentet dras det av 8 000 000 euro. 
08.
Punktskatter
01.
Punktskatt på tobak
Under momentet dras det av 160 000 000 euro. 
07.
Energiskatter
Under momentet dras det av 65 000 000 euro. 
10.
Övriga skatter
05.
Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 25 000 000 euro. 
Avdelning 15
LÅN
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 678 006 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 994 000 euro. 
90.
Stöd till kommunerna
30.
Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 237 000 000 euro. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 31 oktober 2019. 
Helsingfors 25.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25-10-2019 13:09