Senast publicerat 11-08-2022 00:35

Fackutskottens utlåtanden och ställningstaganden i U-, E- och USP-ärenden valperioden 2019 - 2022

UtskottUtlåtanden 2019Ställningstaganden 2019Utlåtanden 2020Ställningstaganden 2020Utlåtanden 2021Ställningstaganden 2021Utlåtanden 2022Ställningstaganden 2022
grundlagsutskottet429105191
utrikesutskottet04171501
finansutskottet212466421913
revisionsutskottet11101110
förvaltningsutskottet74198160127
lagutskottet301482121
kommunikationsutskottet2561425111911
jord- och skogsbruksutskottet40162201150
försvarsutskottet00011100
kulturutskottet00005030
social- och hälsovårdsutskottet11065414
ekonomiutskottet511910248248
framtidsutskottet00102111
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet01021430
miljöutskottet30112230270
Totalt3231881321416013647