Senast publicerat 17-09-2021 00:32

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 215/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning höstperioden 2021
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UtU höstperioden 2021
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
För utlåtande
RP 250/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion AbGrU höstperioden 2021
RP 30/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendragGrU höstperioden 2021
RP 87/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energiGrU höstperioden 2021
RP 89/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med denGrU höstperioden 2021
RP 107/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagenGrU,EkU
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenGrU,EkU
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,GrU,KoU,KuU,ShU,FrU september 2021
utrikesutskottet
För betänkande
RP 98/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
B 7/2021 rdNordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020
B 15/2021 rdBerättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UtU
finansutskottet
För utlåtande
RP 90/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområdeFiU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
revisionsutskottet
För betänkande
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,GrU,KoU,KuU,ShU,FrU
B 11/2021 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020
B 12/2021 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020
B 13/2021 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 höstperioden 2021
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
B 13/2020 rdVerksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå oktober 2021
För utlåtande
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetFvU oktober 2021
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU senast 1.12.2021
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp höstsession 2021
För betänkande
RP 246/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljderPeVL 27/2021 vp, GrUU 27/2021 rd, GrUU 27/2021 rd, PeVL 27/2021 vp, GrUU 27/2021 rd, PeVL 27/2021 vp oktober 2021
RP 7/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen höstsession 2021
RP 57/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den höstsession 2021
RP 89/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med denGrU höstsession 2021
RP 90/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområdeFiU höstsession
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenGrU,EkU
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 250/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion AbGrU
B 14/2021 rdFörvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020
För utlåtande
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,GrU,KoU,KuU,ShU,FrU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
jord- och skogsbruksutskottet
RP 30/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendragGrU
RP 114/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
kulturutskottet
För betänkande
SRR 1/2021 rdStatsrådets utbildningspolitiska redogörelseTuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp vecka 39-40
För utlåtande
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,GrU,KoU,KuU,ShU,FrU senast 30.9.
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU senast 1.12.2021
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, SiVL 8/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp 2021
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetFvU
RP 66/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem
RP 103/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
RP 107/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagenGrU,EkU
För utlåtande
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,GrU,KoU,KuU,ShU,FrU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 211/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen vecka 39
RP 87/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energiGrU
RP 110/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen vecka 38
RP 116/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln
RP 117/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen
B 5/2021 rdJubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020
För utlåtande
RP 107/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagenGrU,EkU vecka 40
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenGrU,EkU
underrättelsetillsynsutskottet
För betänkande
B 10/2021 rdUnderrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
framtidsutskottet
För betänkande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleTaVL 18/2021 vp, LiVL 13/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, EkUU 18/2021 rd, EkUU 18/2021 rd, KoUU 13/2021 rd, KoUU 13/2021 rd, LiVL 13/2021 vp, LiVL 13/2021 vp, KoUU 13/2021 rd, LiVL 13/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, EkUU 18/2021 rd, TaVL 18/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, StVL 2/2021 vp, StVL 2/2021 vp, HaVL 2/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, JsUU 3/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp oktober 2021
För utlåtande
SRR 7/2020 rdStatsrådets redogörelse om EU-politikenTaVL 19/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, FvUU 21/2021 rd, FvUU 21/2021 rd, KoUU 14/2021 rd, KoUU 14/2021 rd, EkUU 19/2021 rd, JsUU 9/2021 rd, JsUU 9/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, EkUU 19/2021 rd, TaVL 19/2021 vp, FvUU 21/2021 rd, HaVL 21/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, KoUU 14/2021 rd, LiVL 14/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, FiUU 4/2021 rd, FiUU 4/2021 rd, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, JsUU 9/2021 rd, MmVL 9/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, FiUU 4/2021 rd, VaVL 4/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,FrU
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,GrU,KoU,KuU,ShU,FrU oktober 2021
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
RP 222/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtalPeVL 22/2021 vp, GrUU 22/2021 rd, GrUU 22/2021 rd, GrUU 22/2021 rd, PeVL 22/2021 vp, PeVL 22/2021 vp, PeVL 22/2021 vp, GrUU 22/2021 rd, PeVL 22/2021 vp höstperioden 2021
För betänkande
RP 94/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet höstperioden 2021
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020FiU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU