Nästa plenum måndag kl. 14

I remissdebatt proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen. I enda behandling proposition om en andra tilläggsbudget för 2022.

Plenum di​r​ektsän​ds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen debatterade klimatpolitikhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-klimatpolitik.aspxRiksdagen debatterade klimatpolitik16-06-2022 17:00:00
Georgiens talman besökte riksdagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Georgiens-talman-besoker-riksdagen.aspxGeorgiens talman besökte riksdagen15-06-2022 12:00:00
Ändringen av gränsbevakningslagen i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Gransbevakningslagen-i-remissdebatt.aspxÄndringen av gränsbevakningslagen i remissdebatt14-06-2022 15:00:00
Webbupptagning: Social- och hälsovårdsutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet för en mer rättvis translag https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/StV-sakkunniga-medborgarinitiativet-translagen.aspxWebbupptagning: Social- och hälsovårdsutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet för en mer rättvis translag 14-06-2022 07:50:00
Östersjöregionens framtid i fokus då Östersjöparlamentarikerna samlas i Stockholmhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ostersjoparlamentarikerna-i-Stockholm-.aspxÖstersjöregionens framtid i fokus då Östersjöparlamentarikerna samlas i Stockholm10-06-2022 11:00:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Aktualitetsredogörelser

Mer information om Aktualitetsredogörelsen​.

Riksdagen behandlar under våren statsrådets två redogörelser.​​​​​​​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.