Nästa plenum onsdag kl. 14

I andra behandling bl.a. ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (restaurangbegränsningar efter nedstängningen). Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Arktiska parlamentarikerkonferensen sammanträder på distans https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Arktiska-parlamentarikerkonferensen-2021-distans.aspxArktiska parlamentarikerkonferensen sammanträder på distans 13-04-2021 11:40:00
Östersjön och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-presidium-utskott-distans-april-2021.aspxÖstersjön och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans 12-04-2021 09:00:00
Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i krafthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-forordning-om-temporar-begransning-av-restaurangers-oppethallning-forblir-i-kraft.aspxStatsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft09-04-2021 11:35:00
Framtidsutskottet veterligen först i världen med sakkunnigutfrågning av artificiell intelligenshttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Framtidsutskottet-sakkunnigutfragning-av-artificiell-intelligens.aspxFramtidsutskottet veterligen först i världen med sakkunnigutfrågning av artificiell intelligens09-04-2021 10:30:00
Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandlinghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Begransning-av-restaurangernas-verksamhet-efter-nedstangningen-forsta-behandling.aspxBegränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandling08-04-2021 16:25:00
Revisionsverkets generaldirektör avstängs från tjänsteutövninghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Revisionsverkets-generaldirektor-suspenderas.aspxRevisionsverkets generaldirektör avstängs från tjänsteutövning08-04-2021 12:25:00
Webbupptagning från talman Anu Vehviläinens presskonferens den 8 aprilhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talman-Vehvilainens-presskonferens-VTV.aspxWebbupptagning från talman Anu Vehviläinens presskonferens den 8 april08-04-2021 11:50:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Aktuellt

Mer information om Beredskapslagen under coronatiden.

Infopaketet Beredskapslagen under coronatiden​​​.​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.