Nästa plenum onsdag kl. 14

Voteringar. Enda behandling av den sjunde tilläggsbudget för 2020. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidarehttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagsbiblioteket-stangt-tills-vidare.aspxRiksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidare24-11-2020 12:35:00
Medborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-avsta-personbeteckningen-konsneutral-overlamnades-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagen20-11-2020 12:15:00
Webbupptagning: Jord- och skogsbruksutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet Vattnet är vårthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-sakkunniga-medborgarinitiativet-Vattnet-.aspxWebbupptagning: Jord- och skogsbruksutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet Vattnet är vårt20-11-2020 08:15:00
Flaggorna vajar för barnets rättigheter fredagen den 20 novemberhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Flaggorna-vajar-barnkonventionen-.aspxFlaggorna vajar för barnets rättigheter fredagen den 20 november19-11-2020 08:15:00
Medborgarinitiativet om jakten på varg i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-jakten-pa-varg-remissdebatt.aspxMedborgarinitiativet om jakten på varg i remissdebatt18-11-2020 19:00:00
Avräkningsgrunden i självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procenthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Avräkningsgrunden--Aland-0,47-procent.aspxAvräkningsgrunden i självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procent18-11-2020 18:00:00
Talman Vehviläinen träffade Sveriges talman på distanshttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talmannen-traffade-Sveriges-talman-distans.aspxTalman Vehviläinen träffade Sveriges talman på distans18-11-2020 13:25:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

PuhemiehistöVehM.jpg

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.