Nästa plenum
fredag kl. 10

I andra behandling bl.a. den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar.

Plenum direktsänds på webben.

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen diskuterade Finlands deltagande i EU:s stridsgrupps beredskapsperiodhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Finlands-deltagande-i-EUs-stridsgrupps-beredskapsperiod.aspxRiksdagen diskuterade Finlands deltagande i EU:s stridsgrupps beredskapsperiod27-05-2020 14:30:00
Temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandlinghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Temporar-andring-smittsamma-sjukdomar-forsta-behandling.aspxTemporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling26-05-2020 16:00:00
Restaurangerna får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningarhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Restauranger-ateranstallning-gottgorelse.aspxRestaurangerna får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar26-05-2020 13:20:00
Social- och hälsovårdsutskottet förordar lagförslaget om att öppna restaurangerna med vissa ändringarhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ShUB-lagen-om-smittsamma-sjukdomar-restauranger.aspxSocial- och hälsovårdsutskottet förordar lagförslaget om att öppna restaurangerna med vissa ändringar26-05-2020 11:00:00
Årets tredje tilläggsbudget godkändhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/tredje-tillaggsbudgeten-2020-godkand.aspxÅrets tredje tilläggsbudget godkänd25-05-2020 16:30:00
Nordiska rådet diskuterar femte generationens mobilnät, förebyggande av självmord och Östersjöns övergödning https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-presidium-utskott-distans-maj-2020.aspxNordiska rådet diskuterar femte generationens mobilnät, förebyggande av självmord och Östersjöns övergödning 25-05-2020 10:00:00
Stödet till restauranger för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar i första behandlinghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Restaurangen-stod-ateranstallning-forsta-behandling.aspxStödet till restauranger för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar i första behandling20-05-2020 15:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Statsbudgeten​

Riksdagen utövar sin budgetmakt genom statsbudgeten.​​

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Parleu2019.fi

Möten i anslutning till EU-ordförandeskapet ordnas ännu 2020.

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.