Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsministerns upplysning om Finlands EU-ordförandeskap onsdag kl. 14


Plenum direktsänds på webben.


​Pressmeddelanden

 

 

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.

Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Statsbudgeten

Riksdagen utövar sin budgetmakt genom statsbudgeten.​​

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Riksdagen och EU

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.

Mer information on Infocentrum.

Infocentrum

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Internationell verksamhet

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Mer information on guidade visningar.

Guidade visningar

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagens öppna data

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomsparlamentet

Ungdomsparlamentet samlas 27.3.2020.

Parleu2019.fi

Riksdagen står värd för de parlamentariska möten som ordnas under EU-ordförandeskapet.

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Medietjänst

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.