Lisätalousarvioaloite
LTA
52
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digitalisaatiokehitykseen (150 000 euroa)
Eduskunnalle
Merkittävä osa yhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja ja -verkkoja hyödyntäen, ja niiden merkitys lisääntyy digitalisaatiokehityksen myötä. Kymenlaaksossa on tehty edellä mainittua tukeva Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategia. Sen kärkihankkeita ovat turvallisuus ja älylogistiikka, resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa, kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa, matkailussa ja hyvinvoinnin ja terveydenhuollon aloilla. Aluerakenteen vuoksi Kouvola on koettu logistisesti tärkeäksi rautatieliikenteen osalta ja Kotka maantieliikenteen. Tulevaisuuden vuorovaikutusalue on kuitenkin myös digitaalinen. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 150 000 euroa momentille 31.20.01 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian vahvistamiseen. 
Helsingissä 4.3.2019 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 4.3.2019 14.06