Talousarvioaloite
TAA
372
2019 vp
Johannes
Yrttiaho
vas
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä linja-autoliikenteelle liikennepolttoaineiden veron korotuksesta johtuvien kustannusten korvaamiseen (12 500 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtion talousarvioesitykseen 2020 sisältyy liikennepolttoaineiden veron 250 miljoonan euron korotus. Veronkorotus tekee liikkumisen kalliimmaksi ja osuu etenkin niihin kaupunkikeskusten ulkopuolella asuviin ihmisiin, joilla ei ole mahdollisuutta kunnollisiin joukkoliikennepalveluihin. Myös joukkoliikenne, ja nimenomaan linja-autoliikenne, kallistuu veronkorotusten seurauksena. 
Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO:n avulla laskettu arvio on, että valtakunnallisesti linja-autoliikenteen kustannukset nousevat noin 12,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusten nousu aiheuttaa paineen nostaa asiakasmaksuja eli joukkoliikenteen lippujen hintoja. Hinnankorotukset taas johtavat joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrän vähenemiseen. Näin polttoaineveron kiristys vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöä vähentävästi.  
Esimerkiksi Turun isännöimän seudullisen joukkoliikenneviranomaisen, Fölin, toimintaan veronkorotus aiheuttaa noin 450 000 euron lisäkustannuksen. Sen kattaminen edellyttää lippujen hinnankorotuksia niin, että joukkoliikenteen matkamäärän arvioidaan laskevan jopa 250 000 matkalla.  
Näyttäisi siltä, että hallituksen ilmastoperusteilla korottama polttoainevero osuu liikenteen päästövähennystavoitteita vastaan. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää joukkoliikenteen matkamäärän kasvattamista, ei sen vähentämistä. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 12 500 000 euroa momentille 31.20.55 julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää polttoaineveron korotuksen aiheuttaman kustannusnousun kompensoimiseen suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen linja-autoliikenteelle sekä muulle alueelliselle ja paikalliselle linja-autoliikenteelle niin, että kustannukset eivät siirry joukkoliikenteen käyttäjille. 
Helsingissä 18.10.2019 
Johannes
Yrttiaho
vas
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24