Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.27

Talousarvioaloite TAA 389/2021 vp 
Ville Tavio ps 
 
Talousarvioaloite ympäristömenojen henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Perussuomalaiset muistuttavat, että vaikka luonnonsuojelu on sinänsä tärkeää tietyillä alueilla maassamme niin tähän sektoriin ei tarvitse syöttää määrärahoja liikaa esimerkiksi ilmastopolitiikan ja ideologian varjolla. Ympäristönsuojelu on enemmän kuin luonnonsuojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kestävä ympäristönsuojelu on kokonaisuus, joka vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan, ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. Nyt näin ei tapahdu johtuen hallituksen ylikireästä ilmastopolitiikasta. Niin ikään suomalaisilla pystytään säilyttämään ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet, jotka mahdollistavat luonnosta nauttimisen (ml. retkeilyn ja metsästyksen) muutoinkin kuin liialla luonnonsuojelulla — ja siihen rinnastettavilla toimilla. 

Samaten tietyissä tapauksissa ao. henkilöstön palkkaamisesta tulisi pidättäytyä, sillä nykyisilläkin resursseilla pärjätään — varsinkin, kun nykyresursseja kohdennetaan paremmin. Sen sijaan, suomalaiseen ympäristöosaamiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä viennin edistämiseen sijoittaminen taas kannattaa taloudellisesti paremmin kuin yltiöpäinen poliittinen vihreä ideologia unionin elpymisvälineineen, jota nykyinen maamme istuva hallitus harjoittaa. 

Edellä olevien syiden johdosta esitämmekin, että eräiden ympäristömenojen ympäristöministe-riön henkilöstömenokohdasta vähennetään täten 10 miljoonaa euroa alla olevalta momentilta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 10 000 000 euroa momentilta 35.10.22 ympäristömenojen henkilöstömenoihin ehdotetusta määrärahasta siten, ettei vastaavaa määrää henkilöstöä palkata määräaikaisiin luonnonsuojelua valmisteleviin työtehtäviin. 
Helsingissä 8.10.2021 
Ville Tavio ps