Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
73
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 29.11.2019 klo 13.01—13.28
Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.28. 
Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.01—13.28). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277749
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 28.11.2019 antanut hallituksen esitykset HE 92-96/2019 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 243, 247, 259, 262, 264, 273, 278-280, 283-285, 287-289, 292, 295, 298, 299, 302, 304, 315, 316/2019 vp. 
2.3
Vaalien toimittaminen
Edustajantoimesta vapautetun Jutta Urpilaisen tilalle on valittava jäsen ulkoasiainvaliokuntaan. Täydennysvaali toimitetaan tiistaina 3.12.2019 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 3.12.2019 kello 11. 
Erkki Tuomiojan vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 15/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Marko Asellin vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 16/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Kristiina Salosen vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 17/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Välikysymys omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 48/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 53/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 53/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 3.12.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.28. 
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 14.09