Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 20.10.2020 klo 13.45—16.13
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.10.2020 18.46