Senast publicerat 20-04-2017 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2015 rd

Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum09.09.2015UndertecknareSari Marja Hannele TanusÖvriga undertecknare38135Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

10.09.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

08.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015.

Första behandlingen

03.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2015
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2015
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.12.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

15.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat09.10.2015
Behandlingen avslutad25.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

aborthälso- och sjukvårdpersonalreligionsfrihetetikskydd i arbetet