RP 103/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om handel med sälprodukter
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen355/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av en lag om ändring av 43 § i jaktlagen
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen356/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 43 § i jaktlagen
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen357/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2019
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Pekka  Kemppainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum28.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum06.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.02.2020
Behandlingen avslutad25.03.2020
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsäldjur  produkter  animaliska produkter  handel  villebråd  jakt  förbud  sälfångst   
Senast publicerat 13-05-2020 14:58