Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 174/2020 rd

Senast publicerat 05-11-2020 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 174/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådAnna KankaanpääStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

yrkesutbildningtrafikservicelastbilsförarebusschaufföreryrkesexaminarättegångförvaltningsärendenfinansieringläroavtalsutbildningverkningsfullhetinformationssystem