Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 182/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 11:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 182/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 48 kap. 6 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareMatleena HaapalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

närings-, trafik- och miljöcentralerförvaltningsdomstolar (i första instans)tillstånd (lov)ändringssökandebeslutbrott (juridik)byggnadsarvbyggnadsvårdanmälningspliktförundersökning