Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 187/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 15:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 187/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigInkeri LillebergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energiverktillstånd (lov)EU-direktivförnybara energikällortillståndsförfarandenärings-, trafik- och miljöcentralerelektronisk ärendehanteringEuropeiska unionen