Senast publicerat 11-07-2022 08:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 199/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om övervakning av underrättelseverksamheten
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
121/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
122/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.01.2018UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018.

Första behandlingen

17.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 199/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 199/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Riksdagens svar

02.01.2019
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.02.2018
Behandlingen avslutad14.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

spaningnationell säkerhetlaglighetsövervakningmetodergrundrättighetermänskliga rättigheterfullmäktigebefogenhetberättelsersäkerhetspolitikparlamentarisk kontrollRiksdagsutskottUnderrättelseombudsmannen