Senast publicerat 12-09-2022 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 253/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
554/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådOlli SorainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2021.

Första behandlingen

02.06.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 253/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 253/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.02.2021
Behandlingen avslutad27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utländsk arbetskraftarbetskraftsinvandringmänniskohandelutnyttjandebrottsbekämpningofferuppehållstillståndtredjeländerEU-länderarbetsgivareförhandlingsdelegationer