SRR 1/2020 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum16.04.2020
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Sami   Yläoutinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum17.04.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.04.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum21.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 12.5.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum21.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 9.6.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum09.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum09.06.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum10.06.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum12.06.2020
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum15.06.2020
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.04.2020
Behandlingen avslutad05.06.2020
+ Finansutskottet
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentlig ekonomi  ekonomisk politik  statsekonomi  kommunal ekonomi   
Senast publicerat 25-06-2020 13:51