SRR 6/2018 rd

Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.10.2018
FöredragandeUndervisnings- och kulturministeriet
Föredragandeöverdirektör
Esko  Ranto
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum26.10.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.11.2018
Ärendet remitterades till kulturutskottet, som finansutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum19.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.11.2018
Behandlingen avslutad07.03.2019
+ Kulturutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordidrottspolitik  samhällspolitik  motion  medborgaraktivitet  idrott  gymnastik- och idrottsorganisationer  folkhälsa   
Senast publicerat 31-01-2020 09:07