U 106/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv och förordning (betaltjänstleverantörer och utbyte av betaluppgifter – åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum14.02.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Tuula  Karjalainen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum14.02.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum19.02.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1845
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1847
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbetaltjänster  mervärdesskatt  skattebrott  näthandel  internetbetalning  EU-länder  förordningar  direktiv  Europeiska unionen 
Senast publicerat 09-03-2020 12:04