Senast publicerat 09-02-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 3/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698 (COM(2021) 25 final)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Talmannens beslut meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörMonika MutanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarEU-ländervägtrafikjärnvägstrafikinsjöfartsjöfartförordningarintygtillstånd (lov)handlingarutbildninggranskninguppskjutandeEuropeiska unionen