Senast publicerat 08-04-2021 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 4/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen angående kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en Brexit-justeringsreserv (Brexitjusteringsreserven)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPetri HaapalainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1828
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

brexithandelsavtalsamarbeteinternationella överenskommelserimportexportfiskeEU-länderstödformerEuropeiska unionenStorbritannien