Senast publicerat 24-11-2021 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 6/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens och rådets förordning (akt om digitala marknader)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertHannele TimonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

28.05.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1786
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

nättjänsterinre marknadEU-länderkonkurrensrättstorföretagsökmotorernätgemenskapermeddelandenoperativsystemförordningarEuropeiska unionen