Ministrarnas bindingar
SR
3
2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Sipilä och Saarikko)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 10 juli 2017 
Statsminister
Juha
Sipilä
Statssekreterare
Paula
Lehtomäki
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Juha Petri Sipilä 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Äger följande förmögenhet tillsammans med hustrun: Skogshemman i Uleåborg och 
Muhos, sammanlagt ca 180 ha. Fastigheter i eget bruk, av vilka den mest betydande är 
ett egnahemshus i Sibbo. Dessutom betydande finansieringstillgångar placerade i följande 
placeringsinstrument som Nordea Bank Finland Abp och Helsingfors OP Bank 
Abp tillhandahåller privatpersoner: Nordea Pensionsplacering, Nordea Sparlivförsäkring 
2 st., Nordea Capital Private (avkastningskorg) samt OP Tillväxträntekonto. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Kapitalinkomster från finansieringstillgångarna och skogshemman. Enligt skattedeklarationen för 2014 uppgår kapitalinkomsterna från ovannämnda förmögenhet till 
sammanlagt 74 950 euro. 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
ÄNDRING: Uppdraget som ledamot av Kempele kommunfullmäktige har avslutats. 
Andra betydande bindningar:  
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min 
tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Annika Saarikko 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
OP-pensionsförsäkring 2 500 euro 
OP-placeringsförsäkring 25 100 euro 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: - 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostadsaktie i Åbo, ägd tillsammans med maken 
Bostadsaktie i Helsingfors, ägd tillsammans med maken 
Egnahemshus i Oripää, min farmor har livslång boenderätt i huset (delvis ärvt) 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 451 000 euro tillsammans med maken 
Annat lån 3 700 euro tillsammans med maken 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Suomen 4H-liitto, styrelseledamot (begärt avsked den 4 juli 2017)  
Tiukulastiftelsen, styrelseledamot 
Andra betydande bindningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Åbo stadsfullmäktige, ledamot 
Egentliga Finlands landskapsfullmäktige, ledamot 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min 
tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 10-07-2017 15:16