Annan punkt i protokollet
PR
2
2020 rd
Plenum
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
2.4
Bindningar, övriga
Till riksdagen har lämnats redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar Ö 6/2019 rd. 
Senast publicerat 06-02-2020 17:18