Senast publicerat 05-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 74/2017 rd Plenum Onsdag 21.6.2017 kl. 13.59

10.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

Statsrådets redogörelseSRR 4/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2017.