Senast publicerat 28-06-2022 16:57

Punkt i protokollet PR 81/2022 rd Plenum Tisdag 28.6.2022 kl. 10.00—14.54

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 231/2021 rd
LagmotionLM 37/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 88/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-35662
Förslag till uttalanden 28.6.2022
Bilaga 4A
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 27.6.2022. 

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Minna Reijonen framställt sex förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1 och ytterligare tre förslag till uttalanden som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) Mia Laiho har understödd av Terhi Koulumies framställt fyra förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1—4 i proposition RP 231/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 37/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 37 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 84 ja, 42 nej, 19 avstår; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 40 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 62 nej, 2 avstår; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 35 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 63 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 3 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 64 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.