Senast publicerat 28-06-2022 17:06

Punkt i protokollet PR 81/2022 rd Plenum Tisdag 28.6.2022 kl. 10.00—14.54

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Regeringens propositionRP 62/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.6.2022. 

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Minna Reijonen föreslagit att lagförslagen förkastas. Vidare har Arja Juvonen understödd av Minna Reijonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Riksdagen ska nu rösta om förslaget att förkasta lagförslagen. 

Lagförslagen godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 35 nej; 47 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslagen 1—12 i proposition RP 62/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten.  

Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 38 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.