Punkt i protokollet
PR
84
2017 rd
Plenum
Fredag 8.9.2017 kl. 12.59—13.30
2
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Sipilä och Saarikko)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-10-2018 12:24