Riksdagen som arbetsgivare

Riksdagens kansli skapar förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan. I riksdagens kansli arbetar ungefär 400 tjänstemän och 80 ledamotsassistenter.

Riksdagens kansli har sex verksamhetsenheter som har hand om lagstiftningsarbete, utskottsarbete, internationella ärenden, informations-, utrednings- och bibliotekstjänster, förvaltning och säkerhet. Ledamotsassistenterna bistår riksdagsledamöterna i riksdagsarbetet.

Rekrytering av tjänstemän

Alla tjänster och tjänsteförhållanden i riksdagen utlyses offentligt. Annonserna publiceras på Valtiolle.fi och Mol.fi. I platsannonserna står det vem ansökan ska ställas till, när ansökningstiden går ut och var ansökan ska lämnas in. Riksdagen anställer inte personal utifrån s.k. öppen ansökan.

Ledamotsassistenter

Riksdagsledamöterna väljer själva sina assistenter. Om du är intresserad av jobb som ledamotsassistent kan du vända dig till respektive riksdagsgrupps kansli eller direkt till någon ledamot. Kontaktinformation finns på startsidan under rubriken Riksdagsledamöter.

Sommarjobb 

Riksdagens kansli anställer årligen några skolelever och studerande som sommarjobbare. En länk till sommarjobben 2022 publiceras i början av 2022.​

Närmare upplysningar ges av rekryteringen vid riksdagens kansli, rekrytointi(@)riksdagen.fi eller tfn 09-432 25 50.

Arbetspraktik för studerande

Beroende på arbetssituationen kan riksdagens kansli erbjuda studerande vid universitet och högskolor praktikplatser. Praktikplatserna utlyses på Aarresaari.net och Valtiolle.fi. Däremot kan riksdagens kansli mer sällan erbjuda andra praktikplatser, exempelvis för inlärning i arbete vid yrkesläroanstalter.

Arbetslivsorientering för grundskoleelever (Prao)

Varje år tar riksdagen ​​emot några tiotal grundskoleelever för praktisk arbetslivsorientering. För tillfället kan du höra dig för om lediga praoplatser för hösten 2022. Anmäl ditt intresse för Prao i riksdagen på vårt elektroniska formulär: Anmäl dig här​

Ytterligare information om rekryteringen: rekrytointi(@)riksdagen.fi