Riksdagen som arbetsgivare

​​​​​​​​​​

 

Riksdagen som arbetsgivare

Riksdagens kansli skapar förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan. I riksdagens kansli arbetar ungefär 400 tjänstemän och 100 ledamotsassistenter.

Riksdagens kansli har sex verksamhetsenheter som har hand om lagstiftningsarbete, utskottsarbete, internationella ärenden, informations-, utrednings- och bibliotekstjänster, förvaltning och säkerhet. Ledamotsassistenterna bistår riksdagsledamöterna i riksdagsarbetet.

Rekrytering av tjänstemän

Alla tjänster och tjänsteförhållanden i riksdagen utlyses offentligt. Annonserna publiceras på Valtiolle.fi, Mol.fi och i de annonsorgan som kanslikommissionen bestämt. I platsannonserna står det vem ansökan ska ställas till, när ansökningstiden går ut och var ansökan ska lämnas in. Riksdagen anställer inte personal utifrån s.k. öppen ansökan.

Ledamotsassistenter

Riksdagsledamöterna väljer själva sina assistenter. Om du är intresserad av jobb som ledamotsassistent kan du vända dig till respektive riksdagsgrupps kansli eller direkt till någon ledamot. Kontaktinformation finns på startsidan under rubriken Riksdagsledamöter.

Sommarjobb  2020

Riksdagens kansli anställer varje år några skolelever och studerande som sommarjobbare. Ansökningstiden för 2020 års sommarjobb har gått ut

Närmare upplysningar ges av rekryteringen vid riksdagens kansli, rekrytointi(@)riksdagen.fi eller tfn 09-432 25 50.

Arbetspraktik för studerande

Beroende på arbetssituationen kan riksdagens kansli erbjuda studerande vid universitet och högskolor praktikplatser.  Praktikplatserna utlyses på Valtiolle.fi. Däremot kan riksdagens kansli mer sällan erbjuda andra praktikplatser, exempelvis för inlärning i arbete vid yrkesläroanstalter.

Arbetslivsorientering för grundskoleelever (Prao)

Varje år tar riksdagen emot några tiotal grundskoleelever för praktisk arbetslivsorientering. För tillfället kan du höra dig för om lediga praoplatser för hösten 2020.

Anmäl ditt intresse för prao i riksdagen på det här formuläret.

Ytterligare information om rekryteringen: rekrytointi(@)riksdagen.fi.

 Strategi för riksdagens kansli

 Lediga tjänster